Massetransport

Massetransport

Har du masser som skal bort fra tomten, eller ønsker du å få tilkjørt ny masse? Kanskje du har snø som helst skal fraktes vekk? Vi i Gjøvik Entreprenør AS tilbyr massetransport. Vi transporterer all type masse vekk eller til deg, slik at du kan fokusere på andre deler av uteprosjektet ditt.

Ved masseutskifting transporterer vi vekk gammel masse og henter ny masse.

Vi tilbyr også salg av masser:

Kontakt oss i dag for et uforpliktende pristilbud!